Limistéir an Tionscadail

Leagtar amach spriocréimsí an limistéir sa léarscáil thíos. Tá gach ceann de na spriocréimsí Machaire suite laistigh agus/nó is cuid de láthair Natura 2000 iad. Tugtar liosta d’ainmneacha agus cóid (LCS agus SPA) na láithreacha Natura 2000 thíos. I gcásanna áirithe is fo-thacar de ghnáthóga laistigh de na coimpléisc níos mó seo iad spriocréimsí an tionscadail.

Limistéir an Tionscadail

Láithreáin Natura 2000

CineálCódAinm
CTCIE0000147LCS Chorrán Binne agus Rinn Chliabháin
CTCIE0000507LCS Oileáin Inis Gé
SPAIE0004004SPA Oileáin Inis Gé
SPA IE0004037SPA Chuan an Fhóid Duibh/Cuan an Inbhir
SPAIE0004093SPA Loch Thearmann Caithreach agus Machair an Eanaigh
CTCIE0001141LCS Bhá agus Oileáin Ghaoth Dobhair
CTCIE0001497LCS Mhachaire Dhumha Goirt/An Loch Dubh
SPAIE0004235SPA Mhachaire Dhumha Goirt
CTCIE0001529LCS Loch Cathasaigh, an Locha Bháin agus Loch Rú an Átha
CTCIE0001932LCS Choimpléasc Chnoc Maol Réidh/Chnoic Shíofra/na hOirimhe
CTCIE0002074LCS Leithinis Cheann Léime
CTCIE0002129LCS Mhachaire Mhuirbhigh
CTCIE0000470LCS Coimpléasc Mhuirthead/Chuan an Fhóid Duibh
Spriocréimsí