Habitats
Gnáthóga
Farming
Feirmeoireacht
Pollinators
Pailneoirí
Birds
Éin
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

LIFE ar Mhacaire

Is tionscadal sé bliana é LIFE ar Mhachair a mhaoiníonn AE agus a ritheann idir 2022 agus 2028. Forbraíodh an tionscadal chun oibriú le feirmeoirí, úinéirí talún agus pobail áitiúla chun líonra córas Machair na hÉireann agus na pobail a bhaineann leo a chosaint agus a athbhunú.

Tá naoi sprioccheantar sa togra, idir Chonamara agus Maigh Eo Theas, Iorrais in iarthuaisceart Mhaigh Eo, agus Ghaoth Dobhair agus Corrán Binne i nDún na nGall. Is sampla de shuíomhanna Machair in Éirinn iad na sprioclimistéir seo, ar láithreáin thábhachtacha iad do lapairí phórúcháin agus do phailneoirí.

Tá an tionscadal LIFE ar Mhachaire á chomhordú ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta trí chomhoibriú leis na comhpháirtithe tionscadail, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (RTBM), Teagasc agus Fáilte Éireann.

Beidh sé i gceist ag foireann thiomanta thionscadal LIFE ar Mhachaire tógáil ar an rath a bhí ar chláir oiriúnaithe go háitiúil, lena n-áirítear Comhpháirtíochtaí Eorpacha um Nuáil (CEN), chun cuidiú le feirmeoirí agus le páirtithe leasmhara eile machairí agus gnáthóga gaolmhara a athchóiriú agus a chaomhnú, agus feirmeoireacht inbhuanaithe agus turasóireacht a chruthú laistigh de phobail tuaithe.