Oideachas agus Feasacht

Baineann príomhghníomhaíocht na dtionscadal uile a fhaigheann maoiniú ó chlár LIFE AEle feasacht agus oideachas an phobail a fhorbairt i ndáil le láithreáin Natura 2000 agus a ngnáthóga agus a speicis. Beidh sé seo ar cheann de na príomhróil atá ag ár n-oifigigh rannpháirtíochta pobail. Ó 2023 amach oibreoimid chun na nithe seo a leanas a fhorbairt –

  • Clár comhordaithe rannpháirtíochta pobail atá dírithe ar ardú feasachta áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta faoi chórais Machair, agus
  • Clár scoileanna do leanaí áitiúla i spriocréimsí an tionscadail.

Nuashonrófar sonraí na n-imeachtaí áitiúla agus ár gclár scoileanna anseo.

Lá Oiliúna: Iúil 2022
Lá Oiliúna: Iúil 2022