Speicis Eile Mhachaire

Cé go bhfuil LIFE maidir le Machair dírithe ar phríomhgnáthóg Machair, ar lapaire phórúcháin agus ar phailneoirí, tá réimse speiceas eile le fáil i rith na bliana ar na suíomhanna seo.

An Geimhreadh

I míonna an gheimhridh, tá suíomhanna Machair tábhachtach d’ealaí agus géanna geimhridh, ar nós Eala ghlórach agus Géanna giúrainn. Is míonna maithe iad seo chun iniúchadh a dhéanamh ar an gcladach (coinnigh an madra ar luaidhe!) agus féach ar ealtaí de piardálaí trá, luathrán, cnota agus speicis eile íocónacha cosúil crotaigh ag beathú measc linnte agus feamainne.

Gach geimhreadh déanann breis is 400 oibrí deonach oilte, foireann Maor an SPNF agus baill foirne BirdWatch Ireland monatóireacht ar phobail éan geimhridh ag a suíomhanna bogaigh ar fud Phoblacht na hÉireann. Tá Suirbhé ar Éan Bogaigh na hÉireann (I-webs) á chomhordú ag BirdWatch Ireland agus á mhaoiniú ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra. Féach BirdWatch Ireland chun tuilleadh sonraí a fháil.

Earrach agus Samhradh

Is féidir leat iniúchadh a dhéanamh ar do chladach le haghaidh sraith de speicis feamainne agus créatúir farraige. Caith súil ar roinnt de na gnáthóga agus de na speicis seo ar na naisc úsáideacha seo: Explore Your Shore.

Agus tú ag siúl trí shuíomh Machair is féidir leat fiú Traonach a chloisteáil! Má dhéanann tú, téigh díreach ar aghaidh go dtí an Traonach LIFE agus é a thuairisciú.

An Fómhar

Is minic a thosaíonn ealtaí speiceas óg-fhásta ag bailiú ar shuíomhanna Machair (áit ar éirigh le pórú). Is féidir Cág Gobdhearg a fheiceáil freisin ag beathú trí na limistéir féarthailte tirime.

Is féidir páirt a ghlacadh i rith na bliana freisin i ngníomhaíochtaí ar shuíomhanna Machair faoi stiúir Cóstaí Glana chun ár gcóstaí a ghlanadh. Féach Clean Coasts le haghaidh tuilleadh sonraí.

Bogaigh agus Tailte Móna

Is gnáthóga ríthábhachtacha iad bogaigh laistigh de thírdhreach na hÉireann agus cuireann siad réimse seirbhísí éiceachórais ar fáil le córais Machair. Féach ar Community Wetlands Forum le haghaidh liosta mór acmhainní agus tacaíochtaí do phobail agus foghlaim tuilleadh faoi bhogaigh ag Ramsar Ireland.

Is bogaigh iad tailte portaigh, agus tá tailte móna ar thaobh na talún mar thaca le go leor de na suíomhanna LIFE ar shuíomhanna Machair. Féach ar roinnt tailte portaigh spreagúla atá á déanamh trí Wild Atlantic Nature LIFE Integrated Project.

Grianghraif ó Micheál O’Briain.