Turasóireacht Inbhuanaithe agus Áineas

Is í timpeallacht nádúrtha na hÉireann bunchloch thurasóireacht na hÉireann agus aithnítear go gcuirtear feabhas ar eispéireas cuairteoirí nuair a chuirtear gnáthóg nádúrtha i láthair ina riocht gan mhilleadh. Chuige sin, in éineacht leis an gclár rannpháirtíochta feirmeora, oibreoidh foireann tionscadail LIFE on Machair le Fáilte Éireann chun comhordú a dhéanamh ar shraith ceardlann pobail do sholáthróirí áitiúla, gnólachtaí turasóireachta agus seirbhísí ag spriocréimsí, agus baill d’Údaráis Áitiúla thar thréimhse an tionscadail.

Déanfaidh na ceardlanna seo rannpháirtíocht na bpríomhpháirtithe leasmhara a chomhtháthú chun feasacht a ardú maidir le híogaireachtaí na gcóras Machair agus maidir leis an bhféidearthacht cleachtais inbhuanaithe turasóireachta agus áineasa a chomhtháthú agus a leabú ar fud na spriocréimsí. Is é príomhfhócas na gceardlann ná bealaí a fhorbairt chun:

  • Tionchar gníomhaíochtaí áineasa ar chórais na Machair a laghdú,
  • Tionscnaimh nua agus tionscnaimh turasóireachta áitiúla atá ann cheana a spreagadh chun tionchar diúltach ar chórais Machair a sheachaint, agus
  • Aird a tharraingt ar an gcaoi a gcuireann na córais sin deis turasóireachta inbhuanaithe ar fáil do mhuintir na háite.

Ceann de na torthaí a bhaineann leis na ceardlanna seo ná treoirdhoiciméad a fhorbairt chun turasóireacht inbhuanaithe a éascú ag suíomhanna Machair ag Fáilte Éireann.

Riarfar ciste pobail freisin chun síolmhaoiniú a chur ar fáil i dtreo tionscnaimh éiceabhácha a fhorbairt a chuirfidh le cuspóirí an tionscadail.

Tuilleadh sonraí faoi cheardlanna pobail agus faoi dheiseanna maoinithe le leanúint in 2023.

Slí an Atlantaigh Fhiáin
Slí an Atlantaigh Fhiáin